Poznej-Šternbersko.cz

česko-polská spolupráce

Okres Prudník

search cal facebook RSS malované mapy

Aktuality

7 / 5 / 2018
Zákaz vstupu do městských lesů platí až do 22. června 2018


V souvislosti s rozsáhlou větrnou kalamitou, která postihla lesy na Šternbersku a Olomoucku ve dnech 17. a 18. března, vydal Městský úřad Šternberk, jako příslušný orgán státní správy lesů, zákaz vstupu do lesů ve vlastnictví města Šternberka, a to v katastrálních územích Šternberk, Lhota u Šternberka, Dalov a Těšíkov. Největší škody napáchal vichr zejména v lokalitách Kiosek, Aleš, Kukaččí les v Dalově, Těšíkovské údolí a Kamenec.

Zákaz vstupu do lesů platí od 23. března do 22. června 2018, po tuto dobu bude probíhat likvidace následků živelné události.

V zájmu své bezpečnosti a svého zdraví respektujte prosím zákaz vstupu do lesů!

Porušení zákazu vstupu do lesů je přestupkem podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. h) lesního zákona, za který orgán státní správy lesů může uložit pokutu až do výše 5.000 Kč.

Následovat bude také zákaz vstupu do vybraných lesů ve vlastnictví Lesů České republiky, s. p., který vydá Krajský úřad Olomouckého kraje.

Uvedený zákaz vstupu se nevztahuje na: vlastníka a subjekty provádějící hospodářskou činnost v lesích, na výkon práva myslivosti, pracovníky vykonávající státní správu lesů podle ustanovení § 47 odst. 1 lesního zákona, pracovníky orgánu vrchního státního dozoru v lesích a České inspekce životního prostředí, složky integrovaného záchranného systému.

Upozorňujeme řidiče, že od úterý 27. března bude uzavřena silnice mezi Dalovem a Dětřichovem nad Bystřicí, a to po dobu cca 10 - 14 dnů. Důvodem uzavření je odklízení popadaných stromů a likvidace následků vichřice.  Fotogalerie:


« zpět | přehledsrpen 2020

10/8/2020 Taneční příměstský tábor

Dům dětí a mládeže Šternberk, p. o. pořádá Taneční ...

11/8/2020 Cestopisná přednáška - Kanada

Cestovatel Tomáš Štěpán Vám povypráví o tom, jak se dá ...

12/8/2020 Hudební středy v parku

O prázdninách se uskuteční v Tyršových sadech pět hudebních ...

září 2020

3/9/2020 Promítání filmu: HAVEL

Scénář k filmu vznikal tři roky, řada dramatických momentů ...

logo Stredni MoravaJeseniky  

 

Informační centrum Šternberk

Horní nám. 2, 785 01 Šternberk, tel.: +420 739 486 060

email: info@poznej-sternbersko.cz

 

Turistický informační portál Olomouckého kraje

http://ok-tourism.cz/

Regiony sobě

Národní síť Místních akčních skupin české republiky

http://www.regionysobe.cz/

CZ-PL

Projekt CZ.3.22/3.3.07/14.04462 "Společně za atraktivitami našich regionů" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013 „Překračujeme hranice“.

 

                                                                                Logo Olomoucký kraj                      

Provoz informačního centra je realizován za finanční podpory města Šternberka.   Na provoz turistického informačního centra finančně přispívá Olomoucký kraj.