Poznej-Šternbersko.cz

česko-polská spolupráce

Okres Prudník

search cal facebook RSS malované mapy

Aktuality

9 / 3 / 2018
V pátek 6. dubna proběhne zápis dětí do prvních tříd ZŠ


Ředitelství základních škol ve Šternberku ve spolupráci s městem oznamují, že zápis dětí do prvních tříd základních škol proběhne v pátek 6. dubna 2018 od 9 do 18 hodin v základních školách: Základní škola Svatoplukova, Základní škola Dr. Hrubého, Základní škola nám. Svobody. Budou zapsány všechny děti narozené do 31.08.2012. Děti narozené po tomto datu budou zapsány předběžně. Zápisu se musí zúčastnit i děti, jimž byla odložena školní docházka.

Rodiče nebo zákonní zástupci dítěte, kteří se s dítětem dostaví k zápisu, předloží jeho rodný list. Upozorňujme rodiče na skutečnost, že provedené zapsání dítěte je pouze předběžné, konečné rozmístění proběhne v souladu s ustanoveními obecně závazné vyhlášky města Šternberka, o stanovení spádových obvodů základních škol ve Šternberku a organizačních pokynů o naplňování tříd a bude provedeno po uzavření zápisu na všech základních školách ve Šternberku.

Zápisy do prvních tříd, které každoročně probíhaly od poloviny ledna do poloviny února, posunula od loňského roku novela školského zákona až na období od 1. do 30. dubna.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce – tedy nejpozději do 30. dubna 2018, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

Tím se ovšem krátí doba, kterou mají rodiče na to, aby případně s dítětem navštívili pedagogicko-psychologickou poradnu či speciálně pedagogické centrum, jež posoudí, zda je vhodný či nutný odklad povinné školní docházky. Rodiče by měli podrobně a v dostatečném předstihu projednat s učitelkami mateřských škol, zda je u jejich dítěte výše uvedené vyšetření potřeba a pokud ano, včas se k němu objednat, aby měli potřebné doklady pro žádost o odklad školní docházky a předložili je již u zápisu do 1. tříd.Fotogalerie:


« zpět | přehledlogo Stredni MoravaJeseniky  

 

Informační centrum Šternberk

Horní nám. 2, 785 01 Šternberk, tel.: +420 739 486 060

email: info@poznej-sternbersko.cz

 

Turistický informační portál Olomouckého kraje

http://ok-tourism.cz/

Regiony sobě

Národní síť Místních akčních skupin české republiky

http://www.regionysobe.cz/

CZ-PL

Projekt CZ.3.22/3.3.07/14.04462 "Společně za atraktivitami našich regionů" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013 „Překračujeme hranice“.

 

                                                                                Logo Olomoucký kraj                      

Provoz informačního centra je realizován za finanční podpory města Šternberka.   Na provoz turistického informačního centra finančně přispívá Olomoucký kraj.