Poznej-Šternbersko.cz

česko-polská spolupráce

Okres Prudník

search cal facebook RSS malované mapy

Památky

1. Sanktuárium sv. Josefa v Prudníku-Lese

Prudník se do historie Polska zapsal výrazným způsobem. Právě tady byl po dobu déle než jednoho roku, v letech 1954 – 1955, vězněn komunistickým režimem Primas Tisíciletí Kardinál Stefan Wyszyński. Primas byl internován v klášteře františkánů vzdáleném několik kilometrů od městské zástavby. Na území kláštera se nachází lurdská jeskyně z roku 1903. V klášteře si lze prohlédnout celu primase a na zájemce čeká audiovizuální sál s prezentací historie sanktuária.

 

2. Fränklovy vily v Prudníku

Prostřednictvím rodiny Samuela Fränkla, majitele prudnických textilních závodů, byla v druhé polovině 19. století postavena řada staveb připomínajících magnátské paláce. Hlavní rezidencí byla budova nacházející se na ul. Nyska. Hned vedle, od ul. Piastowska, povstala budova sloužící hostům průmyslníků. Na ul. T. Kościuszki stojí další rezidence z konce 19. století. V roce 2011 byla ukončena její rekonstrukce a v současnosti je budova vizitkou města. Tento palác, často nazývaný „Bílým domem“, je místem pořádání kulturních akcí. Sídlí v něm Prudnické kulturní středisko.

 

3.Vokova věž v Prudníku

Zámek v Prudníku, dříve nazývaný Wogendrossel, byl vybudován před rokem 1262 českým rytířem Vokem z Rožmberku. V roce 1806 došlo na zámku k požáru a z celé budovy se zachovala pouze historická věž. Po rekonstrukci provedené v roce 2009 byla věž zpřístupněna veřejnosti a stala se atraktivní vyhlídkou na panoramu Prudníku. Věž je postavena na kruhovém půdorysu a její zdi mají několikametrovou tloušťku. Je nejstarší památkou Prudníku.

 

4. Rynek v Prudníku

Prudnický rynek má formu obdélníku a v jeho rozích jsou na něj přiváděny ulice. Uprostřed rynku stojí městská radnice s věží vysokou 63 metrů. V severozápadním rohu centrálního náměstí se nachází mariánský sloup. Monument se skládá z čtyřstranného soklu, na němž jsou v rozích umístěny čtyři sochy světců a sloup se sochou Matky Boží s dítětem. V opačném rohu stojí socha sv. Jana Nepomuckého. Obsahuje několik chronogramů odvolávajících se na život tohoto světce a vznik pomníku. V severovýchodní rohu náměstní stojí barokní fontána.

 

5.Zámek Oppersdorffů v Horním Hlohově (Głogówek)

V době švédských nájezdů byl na zámku Oppersdorffů v roce 1655 hostem král Jan Kazimír II., který využil pozvání právě Františka Eusébia Oppersdorffa, majitele zdejších majetků. Na několik měsíců se město stalo neformálním hlavním městem Polska bojujícího se švédským nájezdem. Zámek, v současnosti soukromý, je částečně zpřístupněný veřejnosti (Regionální muzeum).

 

6. Loretánský domek v Horním Hlohově (Głogówek)

Výjimečným objektem Horního Hlohova je Loretánský domek z roku 1630, který se nachází uvnitř františkánské svatyně (původně se nacházel mimo kostel). Tehdy z iniciativy Jiřího Oppersdorffa dostal kostel barokní výzdobu. Kaple byla replikou domku Matky Boží v městě Loretto na jihu Itálie.

 

7. Rynek v Horním Hlohově (Głogówek)

Mezi pěkně rekonstruovanými domy hlohovského rynku dělá největší pocit historická radnice, sídlo městských a obecních orgánů. Rynek v Horním Hlohově patří mezi nejpěknější náměstní v opolském kraji.

 

8. Židovský hřbitov v Bílé (Biała)

V jihozápadní části města, nedaleko cesty do Prudníku, se nachází jeden z největších židovských hřbitovů ve Slezsku. Výjimečná židovská historie města se začala v roce 1582, kdy se císař Rudolf II. rozhodl vyhnat ze Slezska všechny Židy. Pouze v Horním Hlohově a v Bílé byla učiněna výjimka a lidem vyznávajícím víru Mojžíšovu tam bylo dovoleno se usídlit. Toto privilegium vedlo Židy k tomu, že Bílou nazvali „Makom zadik“, tedy „místo spravedlivých“. Jedinou stoupou židovské minulosti města je rozlehlý hřbitov, na němž je podle odhadů pochováno 3 000 osob.

 

9. Kostel sv. Jakuba Staršího v Lubrzy

Klasicistický kostel vybudovaný v letech 1797 – 1798 na místě staršího dřevěného kostela, po němž zůstala renesanční věž. Uvnitř kostela se nachází křtitelnice a obraz Svaté Rodiny z 18. století. Největší pravidelnou akcí pořádanou v obci jsou „Jakubovy dny“.

 

10. Kostel sv. Archanděla Michaela v Prudníku

Barokní stavba, která je jednou z architektonických perel Prudníku. Jeho současná forma pochází z 18. století (pozdně barokní sloh). Kostel se v současnosti nachází na stejném místě, na němž stála první prudnická svatyně postavená v roce vzniku města, tj. na Farním náměstí (plac Farny).

 

11. Židovský hřbitov v Prudníku

Založený v 19. století. Do dnešního dne se na něm dochovalo více než sto hrobů, včetně hrobky rodiny Fränkelů, zajímající mimořádné postavení v dějinách Prudníku. Hned u hřbitova se nachází budova, která je v současnosti modlitebnou vyznavačů letničního hnutí, přičemž v minulosti plnil roli smuteční síně.

 

12. Kostel sv. Petra a Pavla v Prudníku

Jednolodní, zděný a štukovaný barokní kostel s charakteristickým hlavním oltářem. Při kostele se nachází klášter bonifratrů.

 

13. Kostel sv. Anny v Niemysłowicích

Stavba z 16. století byla postavena jako protestantský sbor na místě dřívější dřevěné svatyně z 15. století.

 

14. Kostel Nanebevzetí Nejsvětější Panny Marie v Bílé

Kostel v Bílé byl postaven v 18. století. Zpočátku byl dřevěný. V roce 1544 byl však kostel zničený v důsledku požáru, a byl rekonstruován v gotickém slohu. Kostel je zděný. Pod presbytářem se nachází krypta.

 

15. Kostel sv. Stanislava v Ligotě Bílské (Ligota Bialska)

Kostel byl postaven v krátkém čase sotva jednoho roku. Byl vybudován mezi roky 1908 a 1909 a jako vzor posloužil krakovský Wawel. Za pozornost stojí tři kostelní vitráže, které navrhl Włodzimierz Tetmajer z Krakova.

 

16. Věž Dolní brány v Prudníku

Ve středověku do Prudníku vedly dvě brány: dolní a horní (nazývaná rovněž „niská brána“). Pro posílení obranných vlastností dolní věže byla v patnáctém století vedle ní postavena kamenná věž. Tento objekt se dochoval dodnes a je cennou architektonickou památkou Prudníku. Věž byla zrestaurována před několika lety a je jedním ze symbolů Prudníku.

 

17. Bašty městských hradeb v Prudníku

Dvě středověké gotické bašty, zbytky obranných hradeb města, byly postaveny z kamene a cihly. V současnosti jsou sídlem Muzea Prudnické země, přičemž v minulosti plnily funkci městského vězení, zbrojnice, vodní věže a rovněž mládežnické ubytovny.

 

18. Niská věž (vodní věž) v Bílé (Biała)

Zděná renesanční věž, pocházející z počátku 17. století. Byla postavena za účelem přivedení vody do Zámku Prószkowských. Původně byla její střecha pokryta šindelem.

 

19. Zámek v Chrzelicích

Zámek ze 13. století vybudovaný pravděpodobně johanity. V sedmnáctém století byla tvrz přestavěna na barokní rezidenci.

 

20. Centrum tkalcovských tradic v Prudníku

Expozice Muzea Prudnické země týkající se historie rozvoje tkalcovství. Nejvíce pozornosti je věnováno období rozkvětu tkalcovství v 19. století, kdy v Prudníku fungovala fabrika založená Samuelem Fränklem.

 

21. Vyhlídkové věže v Prudníku a ve Wieszczyně

Dvě dřevěné vyhlídkové věže. Obě jsou vysoké patnáct metrů, mají pět podlaží a mají vyhlídkové terasy. Věž, nacházející se při sanktuáriu sv. Josefa v Prudníku-Lese umožňuje turistům těšit se panoramou Prudníku. Na druhé straně z věže ve Wieszczyně lze kromě Prudníku obdivovat Opavské hory (včetně Biskupské kupy).logo Stredni MoravaJeseniky  

 

Informační centrum Šternberk

Horní nám. 2, 785 01 Šternberk, tel.: +420 739 486 060

email: info@poznej-sternbersko.cz

 

Turistický informační portál Olomouckého kraje

http://ok-tourism.cz/

Regiony sobě

Národní síť Místních akčních skupin české republiky

http://www.regionysobe.cz/

CZ-PL

Projekt CZ.3.22/3.3.07/14.04462 "Společně za atraktivitami našich regionů" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013 „Překračujeme hranice“.

 

                                                                                Logo Olomoucký kraj                      

Provoz informačního centra je realizován za finanční podpory města Šternberka.   Na provoz turistického informačního centra finančně přispívá Olomoucký kraj.