Poznej-Šternbersko.cz

česko-polská spolupráce

Okres Prudník

search cal facebook RSS malované mapy

Město Šternberk

Šternberk, Olomoucký kraj

Místní části Šternberka: Dalov, Krakořice, Těšíkov, Chabičov

Počet obyvatel: 13 600 (k 1. 1. 2018)

Rozloha:  48,793 km2

Nadmořská výška: 268 m n. m.

www.sternberk.eu

Město Šternberk leží na předělu Hané a úpatí Nízkého Jeseníku ve vzdálenosti 16 km severně od krajského města Olomouc. Severní a východní část města je velmi kopcovitá a směrem k jihu přechází do roviny Hornomoravského úvalu. Středem města protéká řeka Sitka, která se vlévá do Oskavy a ta dále do Moravy. Dopravně je město velmi dobře přístupné jak po dálnici Praha – Brno – Vyškov – E 50, tak po rychlostní komunikaci Vyškov – Olomouc- Ostrava E 462 a E 442. Dobrá přístupnost je i po železnici. Poloha města je do jisté míry unikátní - tvoří ji rozhraní nížinaté a kopcovité krajiny a doslova tak vybízí k pěší turistice či cykloturistice.
Ve Šternberku jsou umístěny nejdůležitější úřady státní správy a samosprávy, mateřské školy, základní školy, střední odborná učiliště a gymnázium, základní umělecká škola, bankovní ústavy, pošta, kino, knihovna, expozice, moderní sportoviště, nemocnice, zařízení sociálních služeb. Město Šternberk je střediskem a zároveň největší obcí Mikroregionu Šternbersko, který byl ustaven v roce 1998 a sdružuje 22 obcí s celkovým počtem cca 31 000  obyvatel.
 

Historie

Nejstarší zmínka o Šternberku jako městu pochází z roku 1296. Budovatelé města pravděpodobně navázali na starší podhradní osídlení gotického hradu, založeného někdy mezi lety 1253 – 1269 pány ze Šternberka. Výsady hrazeného poddanského města obdržel Šternberk ve 2. polovině 14. století od Alberta ze Šternberka, arcibiskupa magdeburského. Pro válečné útrapy a mory docházelo postupně ke snižování počtu obyvatel české národnosti. Město bylo v 16. a 17. století osídleno přistěhovalci z Německa a Slezska, kteří mu vtiskli německý ráz. V první polovině 19. století se ve městě rozvíjel textilní průmysl (zejména výroba bavlněných látek), který vyvolal stavební rozvoj Šternberka. Kolem jádra města vyrůstala od osmdesátých let 18. století nová předměstí, která se postupně součástí města, které se tak v podstatě rozrostlo do dnešní podoby. Ve druhé polovině 19. století se Šternberk stal okresním městem.

 

Památky

K hlavním dominantám města patří národní kulturní památka Státní hrad Šternberk, komplex budov bývalého augustiniánského kláštera s nepřehlédnutelným chrámem Zvěstování Panny Marie a rozsáhlý soubor restaurovaných měšťanských domů v městské památkové zóně. Hrad byl často přestavován a rozšiřován a tak je možné zde najít prvky všech slohů -  od gotiky až po klasicismus, v roce 2001 byl vyhlášen Národní kulturní památkou. V prostorách hradu můžete vidět ojedinělý soubor kachlových kamen, nejstarší dochovanou renesanční dřevořezbu na Moravě -  Utrpení sv. Kunhuty, secesní osobní výtah a řadu dalších jedinečností, které jinde nenajdete. Od jara do podzimu se na hradě koná celá řada atraktivních akcí pro děti i dospělé, jednou z  největších akcí je tradiční rockový festival Šternberský kopec s několikatisícovou návštěvností.

 

Zajímavosti

Návštěvníci mohou ve Šternberku využít k  poznání města unikátní informační systém tzv. klikotoče. Tento informační systém byl v centru Šternberka nainstalován v květnu roku 2008. Každý návštěvník města si může na devíti zastaveních vyslechnout zajímavé informace o Šternberku, o historii města a jeho památkách, příběhy a pověsti nebo detaily o zajímavých šternberských osobnostech. Každé z  devíti zařízení obsahuje jiné informace, a to v angličtině, němčině a češtině. Začátek procházky je na ulici Bezručova a prohlídku ukončíte na Horním náměstí, kde si můžete prohlédnout morový sloup a historickou studnu, která byla objevena až při rekonstrukci Horního náměstí v roce 2006.

 

Volný čas

Šternberk je městem kultury. Obyvatelé města mohou využít širokou nabídku akcí a pořadů na hradě Šternberk, v prostorách bývalého augustiniánského kláštera, v Expozici času nebo v Městském klubu. K dispozici je kino i letní scéna, která nabízí promítání v letním období. Široká je i nabídka sportovních klubů a oddílů, např. T.J. Sokol Šternberk, Fotbalového klubu s novou umělou hrací plochou, HC TJ Šternberk, motokros, bojové sporty, atletický klub a řada dalších. Ke koupání slouží obyvatelům města Šternberka městské koupaliště, které nabízí plavecké dráhy 25 m, dětské brouzdaliště, tobogán, skluzavky a hřiště s umělým povrchem. Oblíbené rekreační centrum Šternberska je přírodní koupaliště v Dolním Žlebu, dále přírodní koupaliště v Babicích a Dalovské jezírko, které vzniklo zatopením lomu. Krásy přírody jsou dalším důvodem proč Šternberk a jeho blízké okolí navštívit, turisté mohou objevovat zdejší atraktivní stezky pro pěší turistiku a cykloturistiku, anebo jen relaxovat u pramene Těšíkovské kyselky, koupeli v přírodě či na městském koupališti. logo Stredni MoravaJeseniky  

 

Informační centrum Šternberk

Horní nám. 2, 785 01 Šternberk, tel.: +420 739 486 060

email: info@poznej-sternbersko.cz

 

Turistický informační portál Olomouckého kraje

http://ok-tourism.cz/

Regiony sobě

Národní síť Místních akčních skupin české republiky

http://www.regionysobe.cz/

CZ-PL

Projekt CZ.3.22/3.3.07/14.04462 "Společně za atraktivitami našich regionů" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013 „Překračujeme hranice“.

 

                                                                                Logo Olomoucký kraj                      

Provoz informačního centra je realizován za finanční podpory města Šternberka.   Na provoz turistického informačního centra finančně přispívá Olomoucký kraj.