Poznej-Šternbersko.cz

česko-polská spolupráce

Okres Prudník

search cal facebook RSS malované mapy

Obce ŠternberskaBabice

Babice

Obec Babice leží asi 3 kilometry západně od Šternberka, v nadmořské výšce 275 metrů nad mořem a žije zde 462 obyvatel. Katastr se rozkládá na přechodu hanácké roviny v pahorkatinu Nízkého Jeseníku. Zcela jedinečný ráz vtiskuje krajině kaskáda tří rybníků, napájených postupně z potoka, který vytéká z lesa Kamínka. Severovýchodní část katastru je součástí Přírodního ...více

 

Bělkovice-Lašťany

Bělkovice-Lašťany

Bělkovice - Lašťany vznikly sloučením dvou původně samostatných obcí Bělkovice a Lašťany v roce 1960, přičemž první písemná zmínka o Bělkovicích pochází z roku 1238, o Lašťanech se prvně zmiňuje listina z roku 1078. Katastry obou původních obcí se dotýkají a v podstatě je dělí dvacet devět kilometrů dlouhý Trusovický potok. K 1. lednu 2015 bylo v obci k trvalému ...více

 

Bohuňovice

Bohuňovice

Obec Bohuňovice leží přibližně 10 km od města Olomouce a 7 km od města Šternberk. Rozkládá se na třech katastrech - Bohuňovice, Moravská Loděnice a Trusovice, což jsou také názvy vesnic, z nichž Bohuňovice vznikly sloučením v roce 1960. První zmínka o obci se datuje rokem 1078. V obci trvale bydlí více než 2500 obyvatel. Památky v obci:kostel sv. Jana Křtitele, kříž ...více

 

Dolany

Dolany

Obec Dolany leží na samém okraji hanácké nížiny v podhůří Nízkého Jeseníku v nadmořské výšce 259 m, město Olomouc se nachází ve vzdálenosti 8 kilometrů jihozápadním směrem a město Šternberk asi 10 kilometrů severně. V roce 1976 byly k Dolanům připojeny Véska (nadmořská výška 352 m) a Pohořany (nadmořská výška 550 m) a staly se tak místními částmi obce. V ...více

 

Domašov nad Bystřicí

Domašov nad Bystřicí

Domašov nad Bystřicí je obec ležící v okrese Olomouc. Jeho katastrální území má rozlohu 1 386 ha. Obec se nachází v údolí říčky Bystřice, podél které také vede železniční trať číslo 310 z Olomouce do Opavy. Obec poprvé připomínána r. 1274. V r. 1323 jmenována městem (Thomasstadt či Domštát), v 1. pol. 17. stol. načas svobodné horní město, později městečko. ...více

 

Domašov u Šternberka

Domašov u Šternberka

Obec Domašov leží v hornaté oblasti Nízkého Jeseníku v nadmořské výšce 437 m, 4 km jihovýchodně od města Šternberk. Jižním směrem teče potok dříve zvaný Schwefelbach - Sirný, dnes Domašovka. Další říčka, Aleš, protéká malebným údolím, v němž stojí ještě nedávno proslulý objekt rekreačního střediska stejného názvu.První písemnou zprávu o obci Domašov ...více

 

Hlásnice

Hlásnice

První písemná zmínka o Hlásnici pochází z roku 1371. Jsou dokladovány různé názvy obce: Hlásnice, Wachtersdorf, Hlasenitze a Hlasenice, svědčící o vojenském významu. První obyvatelé drželi nad Šternberkem stráže a hlásili příchozí cizince. Krajina patřila olomouckým pánům. Od 13. století přešlo území na pány ze Šternberka, dějiny Hlásnice proto úzce souvisí ...více

 

Hlušovice

Hlušovice

Obec Hlušovice leží v hanácké rovině asi 5 km od města Olomouce. Obec se na svém místě nachází už od dávné minulosti. Svědčí o tom řada archeologických nálezů keramiky z popelnicových polí přímo v místě obce i z jiných míst katastru. První písemná zmínka s názvem obce je z roku 1271.Průměrná nadmořská výška katastru obce je 218 m n. m. Výměra katastrálního ...více

 

Hnojice

Hnojice

Obec Hnojice je typickou obcí úrodné Hané. Rozkládá se 15 km severně od Olomouce, 6 km západně od Šternberka. Již svou polohou je přímo předurčena být zastávkou především pro cykloturisty, kteří přijíždějí z Olomouce či Litovle směrem na Šternberk do pohoří Nízkého Jeseníku, nebo naopak směřují od Šternberka na cyklostezku vedoucí přes CHKO Litovelské Pomoraví. ...více

 

Horní Loděnice

Horní Loděnice

Obec Horní Loděnice leží na hlavní komunikaci R46 Olomouc - Opava, cca 5 km od Moravského Berouna, cca 10 km od Šternberka a cca 30 km od Olomouce. První písemná zmínka o obci je z roku 1296. Do roku 1949 zněl název obce - Německá Loděnice (Deutsch Lodenitz). Katastrální výměra obce je 1 817 ha. K 1. 1. 2015 bylo přihlášeno k trvalému pobytu v obci 342 obyvatel.

 

strana: 1 2 3


logo Stredni MoravaJeseniky  

 

Informační centrum Šternberk

Horní nám. 2, 785 01 Šternberk, tel.: +420 739 486 060

email: info@poznej-sternbersko.cz

 

Turistický informační portál Olomouckého kraje

http://ok-tourism.cz/

Regiony sobě

Národní síť Místních akčních skupin české republiky

http://www.regionysobe.cz/

CZ-PL

Projekt CZ.3.22/3.3.07/14.04462 "Společně za atraktivitami našich regionů" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013 „Překračujeme hranice“.

 

                                                                                Logo Olomoucký kraj                      

Provoz informačního centra je realizován za finanční podpory města Šternberka.   Na provoz turistického informačního centra finančně přispívá Olomoucký kraj.